Kontakt

Rolmax s.c.
ul. Zawiła 57 J
30-390 Kraków
NIP: 944-18-33-917

Salon Sprzedaży czynny:

Poniedziałek - Piątek:    8:00 - 18:00

Sobota:  8:00-15:00

31.05.2019 - 8:00 - 14:00

01.06.2019 - NIECZYNNE

Warsztat i Magazyn czynny: 

Poniedziałek - Piątek:   8:00 - 16:00

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług - dojedziemy, zmierzymy, wyprodukujemy i zamontujemy wymarzone przez Państwa rolety. 

Konto bankowe:
ALIOR BANK 91 2490 0005 0000 4530 3786 7244

Szanowni Klienci.

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Chcieliśmy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, iż:

1.   Na naszej stronie używane są pliki cookie poprawiające funkcjonalność strony oraz dostosowujące ją do potrzeb użytkowników. Wykorzystujemy również oprogramowania etracker GmbH oraz Google Analytics w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej. Korzystamy z narzędzi Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować nasza ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Korzystamy również z funkcji Remarketingu. Możecie Państwo sami i w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Funkcję Google Analytics można zablokować poprzez zainstalowanie dodatku blokującego do przeglądarki.             

Politykę prywatności Google znajdą Państwo tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

2.       Nasza strona internetowa stosuje wtyczki społecznościowe („pluginy”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).            

Informacje na temat wtyczki można uzyskać pod adresem: http://www.facebook.com/help/?faq=17512.                                     

Polityka prywatności Facebooka: www.facebook.com/policy.php.

 

Zachęcamy do kontaktu, jednocześnie informując:

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W Rolmax s.c. popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), pragniemy spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania przez Rolmax s.c. – jako Administratora – Państwa danych osobowych.

Rolmax s.c. jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

1.        Administratorem Państwa danych osobowych jest Rolmax s.c. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 57J, 30-390 Kraków, NIP 944-18-33-917, REGON 351624250.

2.        Rolmax s.c. przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do:

a)       prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów / zamówienia lub zamówień, na jedną lub kilka usług oferowanych przez Rolmax s.c. (w tym kontaktowanie się z Państwem w związku z realizacją – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b)       celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez Rolmax s.c. (również w celu postępowań gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz przechowywania referencji)

c)        ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem, Urzędem Skarbowym

d)       realizacji umów z podmiotami współpracującymi np. biuro rachunkowe czy informatyczne, firma kurierska

e)       dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy/zamówienia, zarówno z Państwa jak i z naszej strony

 

3.        Rolmax s.c.  przetwarza dane osobowe Klientów powierzających Rolmax s.c. wykonanie usług. Chodzi o dane takie jak: Imię, Nazwisko, adres pomiaru/serwisu/montażu, nr kontaktowy, adres mailowy oraz dane przesyłane nam wraz z przelewem bankowym.

Dane będą przetwarzane wewnętrznie oraz przez podmioty przetwarzające je na nasze zlecenie (podwykonawcy usług, np. hosting, serwery zewnętrzne).

4.        Rolmax s.c. potrzebuje danych osobowych wskazanych w punkcie 3 aby w sposób należyty zrealizować usługi, które zlecił Klient. Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Rolmax s.c. jest adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

5.        Rolmax s.c. przetwarza Państwa dane osobowe za pomocą systemów i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania (m.in. szyfrowanie, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów), jak również zapewnia bezpieczeństwo w zabezpieczonych archiwach.

6.        Rolmax s.c. będzie przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy / zamówienia, a dalej przez czas ich wykonania czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Rolmax s.c. jest zobowiązana do przechowywania dokumentów rozliczeniowych i związanych z nimi dokumentów (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Po upływie tego okresu czasu dane będą przechowywane wyłącznie do celów archiwalnych.

7.        Rolmax s.c. nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich oraz do organizacji międzynarodowych.

8.        Rolmax s.c. ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: +48 12 260 20 22 i adresem e-mail iodo@rolmax.pl.

9.        Rolmax s.c. informuje, iż każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) oraz ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. O żądanych zmianach należy poinformować Rolmax s.c. drogą mailową na adres: iodo@rolmax.pl .

10.     W wypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Rolmax s.c. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

2.  

 

Kontakt z biurem

Telefony:
+48 12/ 427 14 11

+48 507 020 880

Telefon/fax:
+48 12/ 427 14 90

E-mail:

 

 Wyceny

Justyna Podolska-Saj
 
Telefon:

+ 48 515 096 770

 

Salon sprzedaży

Ewa Marchwicka

 

Katarzyna Radziszowska
 
 

Telefony:
+48 12/ 427 14 11

+48 507 020 880

 

Doradztwo techniczne

Mariusz Siwek
 

 

Reklama i marketing

Małgorzata Wilczyńska
 

Telefon/fax:

+48 12/ 260 20 22