• 1. ORGANIZATOR
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady promocji pod nazwą „Montaż za 1 zł” (dalej: Promocja”).
 2. Promocja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”), który dostępny jest w siedzibie Rolmax s.c. oraz na stronie internetowej rolmax.pl .
 3. Promocja jest organizowana przez Rolmax s.c. z siedzibą w Krakowie (30-390) przy ul. Zawiłej 57J, NIP 944-18-33-917 (dalej „Organizator”).
 • 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI
 1. Promocja trwa w dniach 02.04-30.04.2024 lub do odwołania.
 • 3. ZASADY PROMOCJI

Promocja dotyczy Klientów detalicznych, który w terminie zgodnym z §2 zrealizują zamówienie w Rolmax s.c. na markizy tarasowe/balkonowe.

 1. Klienci, którzy spełniają zasady Promocji, otrzymają usługę montażu za 1 zł.
 2. Promocja nie obejmuje: kosztów dystansów, prac dodatkowych, elementów potrzebnych do montażu innego niż standardowy.
 3. Promocja nie obejmuje usługi programowania.
 4. Promocja nie obejmuje dodatkowych prac montażowych, takich jak prace konstrukcyjne czy elektryczne (jeśli wymagane).
 5. Promocja nie obejmuje kosztów związanych z wynajęciem zwyżki/rusztowania/ wciągania na linach.
 6. Promocja nie obejmuje kosztów dojazdu.
 7. Klient może skorzystać z Promocji jednorazowo.
 8. Promocja dotyczy montażu na terenie Krakowa oraz bliskich okolic (+- 15km).
 9. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami Rolmax s.c.
 • 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin został opublikowany w dniu 02.04.2024.
 4. Wszelkie informacje związane z Promocją, Klienci mogą otrzymać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@rolmax.pl .
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji bez podania przyczyny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji.

 

2024-04-02