Czy kolor tkaniny ma wpływ na przepuszczalność światła?

Tak. Biorąc pod uwagę tę samą grupę materiałów, kolory jasne przepuszczają o około 30% więcej światła niż tkaniny ciemne. Wyjątek stanowią grupy tkanin podgumowanych, które zatrzymują światło w 100% - niezależnie od barwy tkaniny.

2020-06-09